תמונות

מחווה לחיים חפר, חיים חפר צילום: נתן מנגסטו