תמונות

רונית כפיר, סלון מחשב גובה צילום: שי אפשטיין