תמונות

דני אורן. ראש המשלחת הישראלית מקווה להישגים