תמונות

מארי, כבר אחרי 2 מערכות זה היה אצלו בידיים (gettyimages)