תמונות

יחזור היום רשמית לאדום. אנטבי (ניר בוקסנבאום)