תמונות

"כמה מפחיד יכול להיות מישהו שקוראים לו איווט?" צילום: מתוך היום בלילה