תמונות

יותר מרמז להגעתו הצפויה. ריקן נעדר מהאימון