תמונות

באדיר לא יישאר בתפקיד. זה לטובתו? (אלן שיבר)