תמונות

רבקה זוהר צילום: ארכיון צה"ל במשרד הביטחון