תמונות

יותר חשוב מכל וידאו. פרמאר על הספסל (אלן שיבר)