תמונות

יוריד את השחקנים לקרקע? אלי כהן (אלן שיבר)