תמונות

אירוע מנרלטים, אוגוסט 2016 צילום: רפי דלויה