תמונות

בורשטיין. הנפה ראשונה, וכנראה לא אחרונה (אלן שיבר)