תמונות

קליין עם סוקראטס וזוף. אגדה (באדיבות אברהם קליין)