תמונות

גיוס 010816 צילום: איתי כהן, אלון קירה בית ספר לצילום