תמונות

אלדד ומיכל, כניסה לחדר עבודה צילום: לימור הרצוג אהרוני