תמונות

אפשר להיות אופטימיים גם אחרי הפסד. זנדברג (אלן שיבר)