תמונות

פרנק (מימין) ואנדי שלק. &"היום אוואנס הכי חזק. הגיע לו לנצח&" (רוי