תמונות

יחזור לפתיחת העונה האירופית. סטודמאייר (עודד קרני)