תמונות

מוקירים תודה בפני המאבטחים , סליגסברג צילום: