תמונות

מוריס. ניצחון, ורמת חן נשארת שלישית (איתי ישראל)