תמונות

מתקן איתור קרינה רדיואקטיבית צילום: המשרד להגנת הסביבה