תמונות

טביב. למה לא עמד במבחן המציאות? (אלן שיבר)