תמונות

פז"ם-חיילת מכפתרת חולצת מדים לשימוש פז"ם בלבד צילום: עודד קרני