תמונות

והיה גם אורח לא קרוא שנכנס למגרש עם אבוקה (gettyimages)