תמונות

ריקן. שער יקר של הירושלמי (מגד גוזני, וואלה)