תמונות

אבישי סמולר. הפעם לא סיים כמצטיין (TBV LEMGO)