תמונות

יריבות על המגרש, פרגונים מחוצה לו. פדרר ונדאל (gettyimages)