תמונות

יכבשו גם את ברזיליה. אוהדי ארגנטינה (gettyimages)