תמונות

דנה קושמירסקי, ג, רחצה(2) צילום: עודד סמדר