תמונות

אבוחצירה, שער שלישי באיצטדיון החדש (אלן שיבר)