תמונות

ינון מגל פורש מראשות סיעת הבית היהודי צילום: מתוך הבוקר של קשת