תמונות

זלטקוב באימון הירוקים. &"קיבלו אותי כאילו אני אחד משלהם&" (עמית מצ