תמונות

משחק פתיחה בין שתי קבוצות מצויינות (אלן שיבר)