תמונות

חיימוב, "נוסעים כדי להתגבש" (ניר בוקסנבאום)