תמונות

הפעם לא בתוספת הזמן. בניון חזר לכבוש (אלן שיבר)