תמונות

מז'רי, לא הצליח להעכיר את האווירה (אלן שיבר)