תמונות

המקום השישי ברוחק. יוחאי הלוי (gettyimages)