תמונות

מרתון לימודים של 24 שעות באוניברסיטה העברית בירושלים צילום: האוניברסיטה העברית