תמונות

ימשיכו לחייך? שחקני מטה אשר (צילום: איגוד הכדורעף האירופי)