תמונות

כשל היכן שבלאט לא הצליח. אלפסי (עודד קרני)