תמונות

עדיין יכולה לעלות לגמר. סמואל (קרן איזיקסון)