תמונות

ענבל אור יום לפני שהבריזה מבית המשפט, אפריל 2016 צילום: צ'ינו פפראצי