תמונות

כדאי להתמודד בהגרלות מחיר למשתכן? צילום: עדי נגר