תמונות

רביעי בכפולים – מה הם מסתירים? צילום: מתוך כפולים