תמונות

דני לוי. יעזוב את תפקידו כיו&"ר עמותת הפועל פ&"ת? (אלעד ירקון)