תמונות

כתבת מרפסת גובה שרפרף צילום: טטיאנה פאוטוב