תמונות

יאנה יוסף לרמי לי צילום: גיא כוושי ויריב פיין