תמונות

האיצטדיון ימשיך לחכות (צבי רוגר, עיריית חיפה)