תמונות

עדן הראל ועדד מנשה, אירוע יעל בר זוהר צילום: שוקה